Jihomoravský filmový nadační fond

JIHOMORAVSKÝ FILMOVÝ FOND

Statutární město Brno a Jihomoravský kraj založili nadační fond  k společensky užitečnému účelu, kterým je: 

  • rozvoj místního audiovizuálního průmyslu a na něj navázané ekonomiky, 
  • podpora audiovizuální tvorby, 
  • propagace města a regionu prostřednictvím audiovizuálních děl.

 

Fond byl zapsán do nadačního rejstříku ke dni 20.2.2018.

Celkový rozpočet pro rok 2018 je 10 milionů korun (z toho 1 milion na provoz fondu, 9 milionů pro rozdělení nadačních příspěvků v jednotlivých výzvách). 

První zasedání správní a dozorčí rady fondu se uskutečnilo dne 5.3.2018 v Brně. Na zasedání byl schválen Statut, byli zvoleni předseda správní a dozorčí rady, byl projednán koncept Výzvy a Podmínek smlouvy pro udělování nadačního příspěvku.