Jihomoravský filmový nadační fond

JIHOMORAVSKÝ FILMOVÝ FOND

Statutární město Brno a Jihomoravský kraj založili filmový nadační fond  k společensky užitečnému účelu, kterým je: 

  • rozvoj místního audiovizuálního průmyslu a na něj navázané ekonomiky, 
  • podpora audiovizuální tvorby, 
  • propagace města a regionu prostřednictvím audiovizuálních děl.

 

JFF vznikl ke dni 20. 2. 2018.

V roce 2018 disponoval rozpočtem 10 milionů korun. Z toho 9 milionů korun bylo určeno pro rozdělení nadačních příspěvků v jednotlivých výzvách a max. 1 mil. korun byl vyčleněn na provoz fondu (nevyužité finanční prostředky z alokované částky na provoz fondu budou převedeny k rozdělení do grantů v dalších výzvách).