Jihomoravský filmový nadační fond

JIHOMORAVSKÝ FILMOVÝ FOND

Statutární město Brno a Jihomoravský kraj založili nadační fond k společensky užitečnému účelu, kterým je: 

 • rozvoj místního audiovizuálního průmyslu a na něj navázané ekonomiky, 
 • podpora audiovizuální tvorby, 
 • propagace města a regionu prostřednictvím audiovizuálních děl.

 

JFF vznikl ke dni 20. 2. 2018.

V roce 2018 rozdělil 8,5 milionů Kč (podporu získalo 12 projektů ze 36 žádajících) a 500 tisíc korun na vývoj první verze scénáře (celkem 8 podpořených žadatelů).

V roce 2019 byl celkový rozpočet určený k podpoře projektů 9,5 milionů korun. Z toho 9 milionů bylo uděleno ve výzvě 2019/1 celkem 13 projektům z 29 a 700 tisíc korun bylo určeno pro výzvu 2019/2 na první verzi scénáře. 

V roce 2020 rozdělil ve výzvě na výrobu 8,8 milionů korun. Pro výzvu na scénáře alokuje 500 tisíc korun.

CÍLE

 

 • poskytuje prostředky na podporu audiovizuálních děl vznikajících a realizovaných v jihomoravském kraji,
 • poskytuje prostředky na podporu audiovizuálních děl, jejichž výrobci v souvislosti s jejich realizací investují do místní ekonomiky a lokálního audiovizuálního průmyslu, což přispívá ke konkurenceschopnosti a atraktivitě regionu v rámci domácího i mezinárodního audiovizuálního průmyslu,
 • pomáhá zajišťovat propagaci města Brna a Jihomoravského kraje a podporu cestovního ruchu prostřednictvím audiovizuálních děl,
 • usiluje o vytvoření moderního „film friendly“ regionu,
 • usiluje o podporu značky města Brna a Jihomoravského kraje jako moderní kulturní metropole a regionu.  

KRITÉRIA HODNOCENÍ

 

 • obsahové/tematické propojení projektu s městem Brnem a jihomoravským krajem,
 • způsob využití místních profesionálů v audiovizi a místních kulturních a kreativních průmyslů,
 • celková výše utracených prostředků v regionu,
 • propagační a marketingový potenciál projektu pro město Brno a jihomoravský kraj,
 • rozsah domácí/zahraniční distribuce.

ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU

Správní rada:

Ing. Marek Fišer, Ing. Petr Hýbler, Mgr. Ivana Košuličová, Bc. Marek Loskot, Mgr. Přemysl Martinek

Dozorčí rada:

Ing. Tomáš Soukal, Milan Vojta, MBA, M.A., Mgr. Kateřina Vorlíčková