Jihomoravský filmový nadační fond

JIHOMORAVSKÝ FILMOVÝ NADAČNÍ FOND

Statutární město Brno a Jihomoravský kraj založili nadační fond k společensky užitečnému účelu, kterým je: 

 • rozvoj místního audiovizuálního průmyslu a na něj navázané ekonomiky, 
 • podpora audiovizuální tvorby, 
 • propagace města a regionu prostřednictvím audiovizuálních děl.

V roce 2018 disponoval rozpočtem 10 milionů korun.

Z toho 9 milionů korun bylo určeno pro rozdělení nadačních příspěvků v jednotlivých výzvách a max. 1 mil. korun byl vyčleněn na provoz fondu (nevyužité finanční prostředky z alokované částky na provoz fondu budou převedeny k rozdělení do grantů v dalších výzvách). 

CÍLE

 

 • poskytuje prostředky na podporu audiovizuálních děl vznikajících a realizovaných v jihomoravském kraji,
 • poskytuje prostředky na podporu audiovizuálních děl, jejichž výrobci v souvislosti s jejich realizací investují do místní ekonomiky a lokálního audiovizuálního průmyslu, což přispívá ke konkurenceschopnosti a atraktivitě regionu v rámci domácího i mezinárodního audiovizuálního průmyslu,
 • pomáhá zajišťovat propagaci města Brna a Jihomoravského kraje a podporu cestovního ruchu prostřednictvím audiovizuálních děl,
 • usiluje o vytvoření moderního „film friendly“ regionu,
 • usiluje o podporu značky města Brna a Jihomoravského kraje jako moderní kulturní metropole a regionu.  

KRITÉRIA HODNOCENÍ

 

 • obsahové/tematické propojení projektu s městem Brnem a jihomoravským krajem,
 • způsob využití místních profesionálů v audiovizi a místních kulturních a kreativních průmyslů,
 • celková výše utracených prostředků v regionu,
 • propagační a marketingový potenciál projektu pro město Brno a jihomoravský kraj,
 • rozsah domácí/zahraniční distribuce.

ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU

Správní rada:

Bc. Matěj Hollan, Ing. Petr Hýbler, Mgr. Ivana Košuličová, Mgr. Přemysl Martinek, MgA. Karla Stojáková, Mgr. BcA. Štěpán Hulík, Bc. Marek Loskot

Dozorčí rada:

Ing. Tomáš Soukal, Milan Vojta, MBA, M.A., Mgr. Kateřina Vorlíčková