Jihomoravský filmový nadační fond

OTEVŘENO: VÝZVA 2019/2 (1. - 31. ŘÍJNA 2019)

Lhůta pro podávání žádostí:
1. - 31. října 2019 (včetně)

Celkový objem finančních prostředků:
700.000,- Kč

Plné znění výzvy ke stažení zde.

Nadační fond poskytuje nadační příspěvky na tyto typy projektů:

 1. celovečerní hrané AVD
 2. celovečerní animované AVD
 3. krátké hrané AVD
 4. krátké animované AVD
 5. hraný audiovizuální seriál
 6. animovaný audiovizuální seriál
 7. hraná epizoda seriálu, pilot
 8. animovaná epizoda seriálu, pilot

KRITÉRIA HODNOCENÍ:

 • originalita autorského záměru, jeho obsahové naplnění a formální uchopení,
 • přesvědčivost zamýšlených postav i kvalita ukázkových dialogů, 
 • obsahové/tematické propojení projektu s Brnem či Jihomoravským krajem a/nebo míra zasazení děje do lokací Brna či Jihomoravského kraje.

HLAVNÍ PODMÍNKY:

1. Žádost o příspěvek mohou předkládat:

 • autoři, žádající o příspěvek na honorář na vytvoření první verze scénáře, tedy pro fázi, kdy autor scénáře sám tvoří bez jakéhokoliv finančního zabezpečení ze strany svého budoucího producenta,
 • producenti žádající o příspěvek na honorář konkrétního autora na vytvoření první verze scénáře (podmínkou je zajištění autorských práv k užití děl)

2. Žadatel, kterému bude nadační příspěvek poskytnut, bude povinen vynaložit 100 % poskytnutého nadačního příspěvku na úhradu způsobilých nákladů.

3. Příjemce bude povinen odevzdat Fondu první verzi scénáře do 31. 12. 2020 a umožnit Fondu kontrolu použití nadačního příspěvku, vše za podmínek uvedených ve smlouvě.

UZAVŘENO: VÝZVA 2019/1 (6. 2. - 1. 3. 2019)

Lhůta pro podávání žádostí:
6. 2. - 1. 3. 2019

Celkový objem finančních prostředků:
9.000.000,- Kč

Plné znění výzvy ke stažení zde.

Nadační fond poskytuje nadační příspěvky na tyto typy projektů:

 1. hrané, animované nebo dokumentární audiovizuální dílo
 2. hraný, animovaný, nebo dokumentární audiovizuální seriál, nebo epizoda takového seriálu

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ:

 • způsob využití místních profesionálů v audiovizi a místních kulturních a kreativních průmyslů
 • celková výše utracených prostředků v regionu
 • propagační a marketingový potenciál projektu pro město Brno a jihomoravský kraj
 • rozsah domácí/zahraniční distribuce
 • obsahové/tematické propojení projektu s městem Brnem nebo jihomoravským krajem

HLAVNÍ PODMÍNKY

 • Užití (útrata) 100% nadačního příspěvku ve městě Brně nebo jihomoravském kraji,
 • Natáčení AVD na území Brna a/nebo Jihomoravského kraje (u animovaných filmů animace, pokud se na území Brna a/nebo Jihomoravského kraje realizuje) se musí uskutečnit do 30. 6. 2020
 • Výroba AVD musí být dokončena do 31. 12. 2020. Pokud je však AVD vyráběno (i) bez účasti výrobce / koproducenta se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky, nebo (ii) v mezinárodní koprodukci se společným podílem koproducentů se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky nepřesahujícím 10% celkových nákladů na výrobu AVD, musí být výroba AVD dokončena do 31. 12. 2021.

PODPOŘENÉ PROJEKTY:

3 Bobule, režie: Martin Kopp, žadatel: Vinná galerie s.r.o., příspěvek: 500 000,- Kč

Adam Ondra: Posunout hranice, režie: Jan Šimánek, Petr Záruba, žadatel: CINEPOINT s.r.o., příspěvek: 200 000,- Kč

Fibonacci, režie: Tomáš Hubáček, žadatel: Mimesis Film s.r.o., příspěvek: 100 000,- Kč

Komu patří město, režie: Petr Kačírek, žadatel: GNOMON Production s.r.o., příspěvek: 400 000,- Kč

Let viny, režie: Tereza Tara, žadatel: GNOMON Production s.r.o., příspěvek: 200 000,- Kč

Lidi krve, režie: Miroslav Bambušek, žadatel: freeSaM s.r.o., příspěvek: 2 000 000,- Kč

Marťanské lodě, režie: Jan Foukal, žadatel: REGION FILM s.r.o., příspěvek: 2 500 000,- Kč

Mazel a tajemství lesa, režie: Petr Oukropec, žadatel: BFILM.cz s.r.o., příspěvek: 1 200 000,- Kč

Největší dar, režie: Marta Santovjáková Gerlíková, Daria Hrubá, žadatel: Wallachia z.s., příspěvek 600 000,- Kč

Rumunská čítanka, režie: různí, žadatel: Větrné mlýny s.r.o., příspěvek: 100 000,- Kč

Skeče F.Tellera a P.Seriše: Varovné obrázky, režie: Jiří Fabík, Luboš Ondráček, žadatel: Epicture s.r.o., příspěvek: 100 000,- Kč

Tak daleko od Mikulova, režie: Marie Dvořáková, žadatel: CinemArt a.s., příspěvek: 100 000,- Kč

Zátopek, režie: David Ondříček, žadatel: Lucky Man Films, příspěvek: 1 000 000,- Kč

Seznam žádostí a výsledky Výzvy 2019/1

UZAVŘENO: VÝZVA 2018/2 (15. ŘÍJNA - 16. LISTOPADU 2018)

Lhůta pro podávání žádostí:
15. října - 16. listopadu 2018 (včetně)

Celkový objem finančních prostředků:
500.000,- Kč

Plné znění výzvy ke stažení zde.

Nadační fond poskytuje nadační příspěvky na tyto typy projektů:

 1. celovečerní hrané audiovizuální dílo
 2. celovečerní animované audiovizuální dílo
 3. krátké hrané audiovizuální dílo
 4. krátké animované audiovizuální dílo
 5. hraný audiovizuální seriál
 6. hraná epizoda seriálu, pilot
 7. animovaný audiovizuální seriál
 8. animovaná epizoda seriálu, pilot

KRITÉRIA HODNOCENÍ:

 • originalita autorského záměru, jeho obsahové naplnění a formální uchopení,
 • přesvědčivost zamýšlených postav i kvalita ukázkových dialogů, 
 • obsahové/tematické propojení projektu s Brnem či Jihomoravským krajem a/nebo míra zasazení děje do lokací Brna či Jihomoravského kraje.

HLAVNÍ PODMÍNKY:

1. Žádost o příspěvek mohou předkládat:

 • autoři, žádající o příspěvek na honorář na vytvoření první verze scénáře, tedy pro fázi, kdy autor scénáře sám tvoří bez jakéhokoliv finančního zabezpečení ze strany svého budoucího producenta,
 • producenti žádající o příspěvek na honorář konkrétního autora na vytvoření první verze scénáře

(podmínkou je zajištění autorských práv k užití děl)

2. Žadatel, kterému bude nadační příspěvek poskytnut, bude povinen vynaložit 100 % poskytnutého nadačního příspěvku na úhradu způsobilých nákladů.

3. Příjemce bude povinen odevzdat Fondu první verzi scénáře do
31. 12. 2019 a umožnit Fondu kontrolu použití nadačního příspěvku, vše za podmínek uvedených ve smlouvě.

PODPOŘENÉ PROJEKTY:

HORŠÍ, NEŽ SMRT?, autor scénáře: Irena Kocí, žadatel: Irena Kocí, příspěvěk 40 000,- Kč

KODEX MUŽE, autor scénáře: Adama Gebert, žadatel: Adama Gebert, příspěvek: 100 000,- Kč

KOLA, autor scénáře: Jan Němec, žadatel: Darq Studio CZ sr.o., příspěvek 100 000,- Kč

LAURA, autor scénáře: Vít Poláček, žadatel: Vít Poláček, příspěvek: 35 000,- Kč

OTEC JELEN, MATKA LIŠKA, autor scénáře: Pavel Jurda, žadatel: Pavel Jurda, příspěvek: 45 000,- Kč

SKEČE FILIPA TELLERA A PAVOLA SERIŠE, autor scénáře: Josef Blažek, žadatel: Epicture s.r.o., příspěvek: 30 000,- Kč

VITKA, autor scénáře: Kateřina Tučková, Kamila Zlatušková, Adéla Komrzý, Apolena Rychlíková, žadatel: Telepunk s.r.o., příspěvek: 100 000,- Kč

ZÁTKA, autor scénáře: Kateřina Kačerovská, žadatel: Kateřina Kačerovská, příspěvek: 50 000,- Kč

Seznam žádostí a výsledky Výzvy 2018/2

DOKUMENTY A FORMULÁŘE

VZOR SMLOUVY

UZAVŘENO: VÝZVA 2018/1 (30. DUBNA - 31. KVĚTNA 2018)

Lhůta pro podávání žádostí:
30. dubna - 31. května 2018

Celkový objem finančních prostředků:
8.500.000,- Kč

Nadační fond poskytuje nadační příspěvky na tyto typy projektů:

 1. hrané, animované, dokumentární audiovizuální dílo
 2. hraný, animovaný, dokumentární seriál, epizoda seriálu

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ:

 • způsob využití místních profesionálů v audiovizi a místních kulturních a kreativních průmyslů
 • celková výše utracených prostředků v regionu
 • propagační a marketingový potenciál projektu pro město Brno a jihomoravský kraj
 • rozsah domácí/zahraniční distribuce
 • obsahové/tematické propojení projektu s městem Brnem nebo jihomoravským krajem

HLAVNÍ PODMÍNKY: 

 • užití (útrata) 100% nadačního příspěvku ve městě Brně nebo jihomoravském kraji,
 • natáčení AVD se musí uskutečnit v době mezi 1.1.2018 a 30.6.2019

 

 

PODPOŘENÉ PROJEKTY:

ABSENCE (Kdo chybí, ať se přihlásí), režie: Roman Zmrzlý a Radovan Kramář, žadatel: Roman Zmrzlý - Cinétik Studio, příspěvek: 300 000,- Kč

DUNAJ VĚDOMÍ, režie: David Butula, žadatel: GNOMON Production s.r.o., příspěvek: 500 000,-Kč

HODINÁŘŮV UČEŇ, režie: Jitka Rudolfová, žadatel: Evolution Films s.r.o., příspěvek: 1,5 mil. Kč.

HRANICE, režie: Damián Vondrášek, žadatel: Background Films s.r.o., příspěvek: 150 000,-Kč

MIRI FAJTA,  režie: Martin Chlup, žadatel: Martin Chlup, příspěvek: 250 000,-Kč

MODELÁŘ,  režie: Petr Zelenka, žadatel: 0.7km films s.r.o., příspěvek: 2,3 mil. Kč

MORAVA, KRÁSNÁ ZEM III., režie: Petr Šprincl, žadatel: Xova Film s.r.o., příspěvek: 100 000,-Kč

NABARVENÉ PTÁČE, režie: Václav Marhoul, žadatel: Silver Screen, příspěvek: 500 000,-Kč

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, režie: Jiří Vejdělek, žadatel REGION FILM s.r.o., příspěvek 2 mil. Kč

SVĚT DNEŠNÍ NOCI, režie: Daria Martin, žadatel: GNOMON Production s.r.o., příspěvek: 400 000,-Kč

ŠIFRY JANA KAPRA, režie: Lucie Králová, žadatel: DOCUfilm Praha s.r.o., příspěvek: 300 000,-Kč

TURECKÁ ČÍTANKA, režie: různí, žadatel: Větrné mlýny s.r.o., příspěvek: 200 000,-Kč

Seznam žádostí a výsledky Výzvy 2018/1

DOKUMENTY A FORMULÁŘE

VZOR SMLOUVY a PŘÍLOHY:

Smlouva (pdf)

Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet nákladů na výrobu AVD

Příloha č. 3: Rozpočet způsobilých nákladů na výrobu AVD

 

DALŠÍ VZORY:

Finanční plán

Vyúčtování

Závěrečná zpráva