Jihomoravský filmový nadační fond

UZAVŘENO: VÝZVA 2018/2 (15. ŘÍJNA - 16. LISTOPADU 2018)

Lhůta pro podávání žádostí:
15. října - 16. listopadu 2018 (včetně)

Celkový objem finančních prostředků:
500.000,- Kč

Plné znění výzvy ke stažení zde.

Nadační fond poskytuje nadační příspěvky na tyto typy projektů:

 1. celovečerní hrané audiovizuální dílo
 2. celovečerní animované audiovizuální dílo
 3. krátké hrané audiovizuální dílo
 4. krátké animované audiovizuální dílo
 5. hraný audiovizuální seriál
 6. hraná epizoda seriálu, pilot
 7. animovaný audiovizuální seriál
 8. animovaná epizoda seriálu, pilot

KRITÉRIA HODNOCENÍ:

 • originalita autorského záměru, jeho obsahové naplnění a formální uchopení,
 • přesvědčivost zamýšlených postav i kvalita ukázkových dialogů, 
 • obsahové/tematické propojení projektu s Brnem či Jihomoravským krajem a/nebo míra zasazení děje do lokací Brna či Jihomoravského kraje.

 

HLAVNÍ PODMÍNKY:

1. Žádost o příspěvek mohou předkládat:

 • autoři, žádající o příspěvek na honorář na vytvoření první verze scénáře, tedy pro fázi, kdy autor scénáře sám tvoří bez jakéhokoliv finančního zabezpečení ze strany svého budoucího producenta,
 • producenti žádající o příspěvek na honorář konkrétního autora na vytvoření první verze scénáře

(podmínkou je zajištění autorských práv k užití děl)

2. Žadatel, kterému bude nadační příspěvek poskytnut, bude povinen vynaložit 100 % poskytnutého nadačního příspěvku na úhradu způsobilých nákladů.

3. Příjemce bude povinen odevzdat Fondu první verzi scénáře do
31. 12. 2019 a umožnit Fondu kontrolu použití nadačního příspěvku, vše za podmínek uvedených ve smlouvě.

UZAVŘENO: VÝZVA 2018/1 (30. DUBNA - 31. KVĚTNA 2018)

Lhůta pro podávání žádostí:
30. dubna - 31. května 2018

Celkový objem finančních prostředků:
8.500.000,- Kč

Nadační fond poskytuje nadační příspěvky na tyto typy projektů:

 1. hrané, animované, dokumentární audiovizuální dílo
 2. hraný, animovaný, dokumentární seriál, epizoda seriálu

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ:

 • způsob využití místních profesionálů v audiovizi a místních kulturních a kreativních průmyslů
 • celková výše utracených prostředků v regionu
 • propagační a marketingový potenciál projektu pro město Brno a jihomoravský kraj
 • rozsah domácí/zahraniční distribuce
 • obsahové/tematické propojení projektu s městem Brnem nebo jihomoravským krajem

HLAVNÍ PODMÍNKY: 

 • užití (útrata) 100% nadačního příspěvku ve městě Brně nebo jihomoravském kraji,
 • natáčení AVD se musí uskutečnit v době mezi 1.1.2018 a 30.6.2019

 

 

PODPOŘENÉ PROJEKTY:

ABSENCE (Kdo chybí, ať se přihlásí), režie: Roman Zmrzlý a Radovan Kramář, žadatel: Roman Zmrzlý - Cinétik Studio, příspěvek: 300 000,- Kč

DUNAJ VĚDOMÍ, režie: David Butula, žadatel: GNOMON Production s.r.o., příspěvek: 500 000,-Kč

HODINÁŘŮV UČEŇ, režie: Jitka Rudolfová, žadatel: Evolution Films s.r.o., příspěvek: 1,5 mil. Kč.

HRANICE, režie: Damián Vondrášek, žadatel: Background Films s.r.o., příspěvek: 150 000,-Kč

MIRI FAJTA,  režie: Martin Chlup, žadatel: Martin Chlup, příspěvek: 250 000,-Kč

MODELÁŘ,  režie: Petr Zelenka, žadatel: 0.7km films s.r.o., příspěvek: 2,3 mil. Kč

MORAVA, KRÁSNÁ ZEM III., režie: Petr Šprincl, žadatel: Xova Film s.r.o., příspěvek: 100 000,-Kč

NABARVENÉ PTÁČE, režie: Václav Marhoul, žadatel: Silver Screen, příspěvek: 500 000,-Kč

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, režie: Jiří Vejdělek, žadatel REGION FILM s.r.o., příspěvek 2 mil. Kč

SVĚT DNEŠNÍ NOCI, režie: Daria Martin, žadatel: GNOMON Production s.r.o., příspěvek: 400 000,-Kč

ŠIFRY JANA KAPRA, režie: Lucie Králová, žadatel: DOCUfilm Praha s.r.o., příspěvek: 300 000,-Kč

TURECKÁ ČÍTANKA, režie: různí, žadatel: Větrné mlýny s.r.o., příspěvek: 200 000,-Kč

Seznam žádostí a výsledky Výzvy 2018/1

DOKUMENTY A FORMULÁŘE

VZOR SMLOUVY a PŘÍLOHY:

Smlouva (pdf)

Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet nákladů na výrobu AVD

Příloha č. 3: Rozpočet způsobilých nákladů na výrobu AVD

 

DALŠÍ VZORY:

Finanční plán

Vyúčtování

Závěrečná zpráva